www.3552.net > 孟子三则的虚词

孟子三则的虚词

【道】仲尼之徒无道桓文之事者/此其为餍足之道也 前一个是“称道、称赞”意,作谓语.后一个是“方法”意,作宾语. 【王】无以,则王乎?/则可以王矣?/保民而王/是心足以王矣/(故王)之不王,非……之类也/然而不王者,未之有也/

1、之:代词:我见相如,必辱之(代“相如”)《廉颇蔺相入列传》;助词:孤之有孔明,犹鱼之有水耳矣!《三国志》,宋和罪之有?《墨子》;连词:皇父之二子四焉.《左传》这里之的用法同“和”. 2、乎:主要表疑问:子见夫子乎?《论语》,游于是乎始.《始得西山宴游记》 3、者:的人:前者呼,后者应〈醉翁亭记〉;代词:者边走,那边走〈醉妆词〉 4、也:判断句式的代表语,用于句末:廉颇,赵之良将也《廉颇蔺相如列传》;表提顿语气:丘也幸,苟有过,人必知之.《论语》 5、若:你:若毒之乎?《补蛇者说》翻译:你怨恨它(代指补蛇的差事)吗?;连词,如果:若潜师以来,国可得矣.《左传》 6、焉:语气助词,用于句末.

缥碧:青白色.2.奔:飞奔的马.3.轩邈:向远处和高处伸长;轩,高,动词;邈,远,动词.4.戾,至.5.经纶,治理政务.6.反,通“返”.7.鸢飞戾天者,望峰息心;经世务者,窥谷忘返:极力追求名利的人,看到这这些雄奇的山峰,就会平息热衷于功名利禄的心.治理政务的人,看到(这些幽美的)山谷,(就)流连忘返

18个虚词:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之.示例解释:1、矣原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣.译文:难道不是人为的缘故吗?探究庄宗得天下和失天下的原因,就可以

以 虽董之以严刑(介词,“用”) 夫在殷忧,必竭诚以待下(连词,表目百的,译为“来”) 将有作,则思知止以安人(连词,表目的,译为“来”) 故临崩寄臣以大事度也(介词,译为“把”) 所 恩所加问,则思无因喜以谬赏(代词,用在动词前,组成名词性词组,译为“……答的人”) 山峦为晴雪所洗(介词,“为……所……”,表被动) 盖 有善始者实繁,能克终者盖寡(副词,大概) 朕闻专,盖天下万物之萌生,靡不有死(句首语气词,不译) 而 源不属深而望流之无(边词,表转折) 子产而死,谁其嗣之(连词,表假设)

以 介词,①用、拿、把清以战喻(用)树之以桑(拿)申之以孝悌之义(把)②介词,凭 以五十步笑百步,则何如③介词,按斧斤以时入山林④动词,认为老臣以媪为长安君计短也⑤然而,相当于“而”,以卫王宫 于 (1)寡人之于国也 对于 (2)则无望民之多于邻国也 比 (3)颁白者不负戴于道路矣 在

《孟子》三则春秋孟子(一)鱼我所欲也 鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也.二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也.生,亦我所欲也;义,亦我所欲也.二者不可得兼,舍生而取义者也.生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我

文言文虚词用法 之 一、代词 1、人称代词,译作“他”、“她”、“他们” ①公与人乘,战于长勺.(《曹刿论战》) ②陈胜佐之,并杀两尉.(《陈涉世家》) ③孔文子何以谓之“文”也?(《<论语>十则》) ④醒侯故使之问之.(《扁

夫君子之行,静以修身,俭以养德.非淡泊无以明志,非宁静无以致远.夫学须静也,才须学也.非学无以广才,非志无以成学.淫慢则不能励精,险躁则不能冶性.年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及! (淡泊 一作:澹泊;淫慢 一作:慢) 注释 ⑴诫:警告,劝人警惕.⑵夫(fú):段首或句首发语词,引出下文的议论,无实在的意义.君子:品德高尚的人.指操守、品德、品行.⑶修身:个人的品德修养.⑷养德:培养品德.⑸澹(dàn)泊:也写做“淡泊”,清静而不贪图功名利禄.内心恬淡,不慕名利.清心寡欲.明志:表明自己崇高的志向.⑹宁静:这里指安静,集中精神,不分散精力.致远:实现远大目标.⑺才:才干.⑻广才:增长才干.

柳毅传 唐代传奇.曾《类说》引《异闻集》题作《洞庭灵姻传》,似是原题.作者李朝威,生平不详,约中唐时人.本篇写洞庭龙女远嫁泾川,受其夫泾阳君与公婆虐待,幸遇书生柳毅为传家书至洞庭龙宫,得其叔父钱塘君营救,回归洞庭,

友情链接:qwrx.net | 5615.net | tuchengsm.com | qmbl.net | qzgx.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.3552.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3552.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com