www.3552.net > 古朗月行的诗怎么背

古朗月行的诗怎么背

古朗月行 李白 小时不识月,呼作白玉盘. 又疑瑶台镜,飞在青云端. 仙人垂两足,桂树何团团. 白兔捣药成,问言与谁餐?

《古朗月行》是唐代伟大诗人李白借乐府古题所作的一首五言古诗.此诗作于安史之乱之前不久.此诗先写儿童时期对月亮稚气的认识,写出了月亮初升时逐渐明朗和宛若仙境般的景致,接着写月亮渐渐地由圆而蚀,继而沦没而迷惑不清,心中

其实就是一首,分两种版本,8句的和16句,一般只写前8句.所以容易造成误会认为是两首. 古朗月行 作者: 李白 小时不识月,呼作白玉盘. 又疑瑶台镜,飞在青云端. 仙人垂两足,桂树何团团. 白兔捣药成,问言与谁餐? 蟾蜍蚀圆影,大明夜已残. 羿昔落九乌,天人清且安. 阴精此沦惑,去去不足观. 忧来其如何,凄怆摧心肝.

将进酒 李白 君不见黄河之水天上来, 奔流到海不复回. 君不见高堂明镜悲白发, 朝如青丝暮成雪. 人生得意须尽欢, 莫使金樽空对月. 天生我材必有用, 千金散尽还复来. 烹羊宰牛且为乐, 会须一饮三百杯. 岑夫子,丹丘生, 将进酒,君

小学生必背古诗70首1《江南》乐府民歌江南可采莲,莲叶何田田.鱼戏莲叶间.鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北.2《敕勒歌》北朝民歌敕勒川,阴山下.天似穹庐,笼盖四野.天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊.3《咏鹅

《赠汪伦》《望天门山》 《古朗月行》《静夜思》 《望庐山瀑布》《黄鹤楼送孟浩然之广陵》 《早发白帝城》

古朗月行(节选)(唐)李白 xiǎo shí bù shí yuè,hū zuò bái yù pán.yòu yí yáo tái jìng,fēi zài qīng yún duān 小 时 不 识 月, 呼 作 白 玉 盘. 又 疑 瑶 台 镜, 飞 在 青 云 端.《古朗月行》是唐代诗人李白所作的一首五言古诗.作者用浪漫主义手

李白

古朗月行 [ 唐 ] 李白 xiǎoshíbùshíyuè 小时不识月,hūzuòbáiyùpán 呼作白玉盘.yòuyíyáotáijìng 又疑瑶台镜,fēizàiqīngyúnduān 飞在青云端.xiānrénchuíliǎngzú 仙人垂两足,guìshùhétuántuán 桂树何团团.báitùdǎoyàochéng 白兔捣药成,wènyá

古朗月行 李白 小时不识月, 呼作白玉盘. 又疑瑶台镜, 飞在青云端. 仙人垂两足, 桂树何团团. 白兔捣药成, 问言与谁餐? 蟾蜍蚀圆影, 大明夜已残. 羿昔落九乌, 天人清且安. 阴精此沦惑, 去去不足观. 忧来其如何? 凄怆摧心肝.

友情链接:bnds.net | ndxg.net | fkjj.net | 90858.net | jjdp.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.3552.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3552.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com