www.3552.net > 弹琴古诗带拼音的

弹琴古诗带拼音的

刘长卿《弹琴》冷冷七弦上,静听松风寒.古调虽自爱,今人多不弹.拼音版 lǐnlǐnqīxiánshàn,jìntīnsōnfēnhán.泠泠七弦上,静听松风寒.ǔdiàosuīzìài,jīnrénduōbùdàn.古调虽自爱,今人多不弹.背景:诗题一作《弹琴》,《刘随州集》为《听弹琴》.诗人静听弹琴,描写弹琴人高超的琴艺,对世人不爱高雅的古乐慨叹不已,流露出淡淡的感伤.全诗有感而发,叙事寄情.这是一首借咏古调的冷落,不为人所重视,来抒发怀才不遇,世少知音的小诗.前两句描摹音乐境界,后两句抒发情怀.全诗从对琴声的赞美,转而对时尚慨叹,流露了诗人孤高自赏,不同凡俗,稀有知音的情操.

听弹琴 作者:刘长卿 泠(lín) 泠(lín) 七(qī) 丝(sī) 上(shàn) , 静(jìn) 听(tīn) 松(sōn) 风(fēn) 寒(hán) . 古(ǔ) 调(diào) 虽(suī) 自(zì) 爱(ài) , 今(jīn) 人(rén) 多(duō) 不(bù) 弹(tán) .原文:泠泠七丝上,静听松风寒. 古调虽自爱,今人多不弹.

tán

弹 tán举例: 弹琴看文君,春风吹鬓影.李贺《咏怀》 新沐者必弹冠.《楚辞渔父》 倚柱弹其剑.《战国策齐策四》 复弹其铗. 复弹其剑铗. 善弹琵琶.宋 王谠《唐语林雅量》 旌善以兴化,弹邪而矫俗.《三国志陶谦传》 仆常好人讥弹其文.弹劾不避权贵.《金史雷渊传》有不善者,应时改定.曹植《与杨德祖》

伯牙绝弦课文带拼音如下:作品译文 伯牙擅长弹琴,钟子期善于倾听琴声.伯牙弹琴的时候,心里想到巍峨的泰山,钟子期听了赞叹道:“好啊!就像巍峨的泰山屹立在我的面前!”伯牙弹琴时,心里想到宽广的长江,黄河,钟子期赞叹道:

弹在这里指弹琴,所以读[tán] 《弹琴》 作者:刘长卿 泠泠七弦上,静听松风寒. 古调虽自爱,今人多不弹. 【注解】: 1、泠泠:洋溢貌. 2、七弦:古琴有七条弦,故称七弦琴. 3、松风寒:松风,琴曲名,指《风入松》曲.寒:凄清的意思. 【韵译】: 凄清的音乐发自七弦古琴, 静静细听是风入松的古音. 我就爱这令人神往的古曲, 只可惜如今世上不太流行. 【评析】: 这是一首借咏古调的冷落,不为人所重视,来抒发怀才不遇,世少知音的小诗.前两句描摹音乐境界,后两句抒发情怀.全诗从对琴声的赞美,转而对时尚慨叹,流露了诗人孤高自赏,不同凡俗,稀有知音的情操.

谐音古诗1、《送别》唐王之涣 杨柳(留)东风树,青青夹御河.近来攀折苦,应为离别多.2、《送友人》唐薛涛 水国蒹葭夜有霜(伤),月色山色共苍茫.谁言千里自今夕,离梦杳如关塞长.3、《劳劳亭歌》唐李白 天下伤心处,劳

钱起《湘灵鼓瑟》 善鼓云和瑟,常闻帝子灵. 冯夷徒自舞,楚客不堪听. 苦调凄金石,清音入杳冥. 苍梧来怨慕,白芷动芳馨. 流水传湘浦,悲风过洞庭. 曲终人不见,江上数峰青. 陈季、王邕、庄若讷、魏璀四人所作《湘灵鼓瑟》 神女泛

读音【zhú lǐ guǎn】 出处:《王右丞集笺注》全文:竹里馆 作者:王维(唐) 独坐幽篁里,弹琴复长啸.深林人不知,明月来相照.词句注释:⑴竹里馆:辋川别墅胜景之一,房屋周围有竹林,故名.⑵幽篁(huáng):幽深的竹林.⑶啸(xiào):嘬口发出长而清脆的声音,类似于打口哨.⑷深林:指“幽篁”.⑸相照:与“独坐”相应,意思是说,左右无人相伴,唯有明月似解人意,偏来相照.⑹长啸:撮口而呼,这里指吟咏、歌唱.古代一些超逸之士常用来抒发感情.魏晋名士称吹口哨为啸.文学体裁:五言绝句 译文:我独自坐在幽深的竹林,一边弹琴一边高歌长啸.没人知道我在竹林深处,只有明月相伴静静照耀.

零陵早春 柳宗元 【原文】: 问春从此去,几日到秦原. wèn chūn cóng cǐ qù ,jǐ rì dào qín yuán . 凭寄还乡梦,殷勤入故园. píng jì hái xiāng mèng ,yīn qín rù gù yuán .

友情链接:lpfk.net | | tuchengsm.com | qzgx.net | dbpj.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.3552.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3552.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com